MENU AKTUALNOŚCI

16 września 2018

Szanowni Państwo,

dnia 17 września 2018 roku podczas zebrania odbędą się wybory do Rady Rodziców. Po sześciu latach bycia Przewodniczącą Rady Rodziców, w tym roku postanowiłam nie zgłaszać się do pracy w radzie. W związku z tym bardzo serdecznie chciałam podziękować Wszystkim za współpracę, wsparcie i zaufanie, którym obdarzali mnie Państwo przez te sześć lat. Dzięki zaangażowaniu w sprawy szkoły udało nam się wspólnie wiele osiągnąć.

Jeszcze raz serdecznie Wszystkim dziękuję.

Agnieszka Zielska


13 września 2018

Cząstków Mazowiecki, 01.09.2018 r.

 

 

Sprawozdanie finansowe Rady Rodziców za rok szkolny 2017/2018

(obejmuje okres od 01.09.2017 r. do 31.08.2018 r.)

 

Stan środków na dzień 01.09.2017 r. (bilans otwarcia):

na koncie bankowym – 11 825,21 zł

w kasie – 1 130,56 zł

 

WPŁYWY

 

na konto bankowe:

 

 • 2,18 zł    kapitalizacja odsetek
 •      300 zł    darowizna ubezpieczyciela
 • 5237 zł    wpłaty rodziców
 • 1000 zł    darowizny na organizację konkursu na “Uczniowski Eksperyment Fizyczny”
 •   887 zł    darowizny na rzecz szkoły (do dyspozycji dyrekcji)
 •       800 zł    darowizna na warsztaty bębniarskie
 • 1052,75 zł darowizna, firma MAVI
 • 2992 zł    wpłata na ubezpieczenie uczniów

 

 

razem 12 270,93 zł

   

 

WYDATKI

 

 

 • 152,48 zł    prowadzenie konta, prowizje, przelewy, podatek
 • 123 zł    hosting
 •      500 zł    zakup książek na nagrody na zakończenie roku szkolnego
 • 1090,86 zł    nagrody na konkurs “Uczniowski Eksperyment Fizyczny”
 • 2992 zł   opłata za ubezpieczenie uczniów
 • 100 zł   kwiaty
 • 912,87 zł   Dzień Chłopca, Nauczyciela, Mikołajki, Wiosenalia, Zabawa Karnawałowa,
 •    2300 zł    rolety do sali informatycznej i gab. pielęgniarki
 • 466,4 zł   wyjazd gimnazjalistów na warsztaty Boscha i Festiwal Małego Człowieka
 • 4649,4 zł   modernizacja placu zabaw
 • 800 zł warsztaty bębniarskie
 • 83,85 zł uzupełnienie apteczek
 • 731,06 zł nagrody w konkursach o Narutowiczu, z j. angielskiego, na logo szkoły, filmowym, „Nie nałogom”, Spartakiada Najmłodszych
 • 81,47 zł materiały biurowe
 • 1319,09 zł narty letnie, kółka do wózków, okleiny samoprzylepne, chusta trójkątna, drążki, pachołki, piłki z pianki
 • 786,98 zł zakończenie roku szkolnego

 

 razem 17 089,46 zł

 

 

 

 

Stan środków na dzień 31.08.2018 r.

 

 • na koncie bankowym – 8 137,24zł

(11 825,21 zł + 12 270,93 zł) – 17 089,46 zł = 24 096,14 zł – 17 089,46 zł = 7 006,68 zł

 

 • środki z kasy (wpłacone na konto bankowe rady) – 1 130,56 zł

 

 

 

Stan środków Rady Rodziców na koncie bankowym na dzień 31.08.2018 r. wynosi 8 137,24 zł.

 

 

Sprawozdanie przygotowała Przewodnicząca Rady Rodziców Agnieszka Zielska.

 

 


11 czerwca 2018

Michalina-14.06.-page0001


06 czerwca 2018

warsztaty bębniarskie


07 listopada 2017

Szanowni Państwo!

W związku z licznymi zapytaniami informuję, iż w tym roku szkolnym nie mogę podjąć się organizacji Kiermaszu Świątecznego. Pozostali członkowie Rady Rodziców również nie podjęli się organizacji tego przedsięwzięcia.

Jeżeli ktoś z Państwa czuje się na siłach i ma ochotę zorganizować kiermasz w tym roku szkolnym proszę o kontakt – mój numer telefonu dostępny jest w sekretariacie szkoły oraz u przedstawicieli poszczególnych klas do Rady Rodziców.

Poniżej przedstawiam listę najpilniejszych spraw, którymi powinien zająć się organizator kiermaszu.

Są to głównie:

- ustalenie terminu kiermaszu z dyrektorem szkoły,

- rezerwacja sali,

- konsultacje z wychowawcami i nauczycielami w celu ustalenia jakie ozdoby zostaną wykonane przez uczniów z poszczególnych klas,

- zebranie zapotrzebowania oraz zakup na bieżąco materiałów potrzebnych do wykonania ozdób,

- przygotowanie półproduktów do wykonania ozdób dla dzieci z najmłodszych klas,

- pomoc i organizowanie innych rodziców do pomocy wychowawcom przy wykonywaniu ozdób przez dzieci, zwłaszcza przez dzieci najmłodsze,

- wykonanie kilkudziesięciu estetycznych ozdób świątecznych na kiermasz,

- przygotowanie i wydruk plakatów,

- rozwieszenie plakatów na terenie szkoły i w pobliskich miejscowościach,

- zaproszenie gości na kiermasz (Wójt, Przewodniczący Rady Gminy, radni itd.),

- sukcesywne odbieranie, przewożenie i magazynowanie wykonanych na kiermasz ozdób,

- bieżąca współpraca z przedstawicielami Rady Rodziców i ustalanie jakie ciasta zostaną upieczone na kiermasz przez rodziców z poszczególnych klas (w miarę możliwości zapewnienie różnorodności),

- zakup naczyń jednorazowych,

- zorganizowanie kawiarenki kiermaszowej i zakup potrzebnych produktów (kawa, herbaty itp.),

- zapewnienie toreb w różnych rozmiarach do pakowania ozdób,

- przewiezienie ozdób na salę,

- przygotowanie stoisk i wyeksponowanie ozdób,

- ustalenie osób do obsługi i sprzedaży podczas kiermaszu,

- posprzątanie sali po kiermaszu,

- spakowanie i przewiezienie do szkoły ozdób, które pozostały po kiermaszu,

- rozliczenie finansowe kiermaszu.

Z poważaniem,

Agnieszka Zielska

Przewodnicząca Rady Rodziców


Cząstków Mazowiecki, 31.08.2017 r.

 

 

Sprawozdanie finansowe Rady Rodziców za rok szkolny 2016/2017

(obejmuje okres od 01.09.2016 r. do 31.08.2017 r.)

 

Stan środków na dzień 01.09.2016 r. (bilans otwarcia):

na koncie bankowym – 16 468 zł (stan na dzień 01.09.2016 r.)

w kasie – 724,54 zł

            WPŁYWY

na konto bankowe:

 

 •  3,95 zł    kapitalizacja odsetek
 • 363,60 zł    darowizna ubezpieczyciela
 • 3455 zł    wpłaty rodziców
 • 1500 zł    darowizny na organizację konkursu na “Uczniowski Eksperyment Fizyczny”
 • 1520 zł    darowizny na rzecz szkoły (do dyspozycji dyrekcji)
 • 500,01 zł    darowizna na organizację Dnia Dziecka, LGD stowarzyszenie “Między Wisłą  a Kampinosem”
 • 1042 zł    darowizna, firma MAVI
 •   3636 zł    wpłata na ubezpieczenie uczniów
 • 4497,10 zł Kiermasz Świąteczny
 • 200 zł    darowizna na pomoce dydaktyczne dla poradni psychologiczno-pedagogicznej

 

razem 16 717,66 zł

do kasy:

 • 1135 zł   wpłaty rodziców
 • 160 zł   darowizna SKORP
 • 0,02 zł   zwrot do faktury nr F14/2016/2017

razem 1295,02 zł

 

            WYDATKI

z konta bankowego:

 

 • 154,83 zł    prowadzenie konta, prowizje, przelewy, podatek
 • 130 zł    hosting, KP
 • 401,72 zł    zakup książek na nagrody na zakończenie roku szkolnego
 • 1473,97 zł    nagrody na konkurs “Uczniowski Eksperyment Fizyczny”
 • 3636 zł   opłata za ubezpieczenie uczniów
 • 330 zł   kwiaty
 • 96,97 zł   poczęstunek na koncert
 • 624,82 zł   artykuły plastyczne dla uczniów
 • 2110,37 zł   Zabawa Karnawałowa, Dzień Dziecka
 • 1502,62 zł Dzień Chłopca, Nauczyciela, Pluszowego Misia, Mikołajki, konkurs jęz. ang.

Dzień Kobiet, Wiosenalia, Dzień Matematyki, Dzień Języków Obcych,

 • 572,35 zł   materiały na Kiermasz Świąteczny
 •   167,43 zł   naczynia jednorazowe na kiermasz
 • 448,37 zł    rolety do sali nr 2
 • 331 zł   wyjazd gimnazjalistów na zawody i Festiwal Małego Człowieka
 • 200 zł   darowizna na pomoce dydaktyczne (poradnia)
 • 9180 zł   modernizacja placu zabaw

 

 razem 21 360,45 zł

z kasy:

 •     889 zł   podstawa pod sztandar, pokrowiec

 

 

 

 

            Stan środków na dzień 31.08.2017 r.

 • na koncie bankowym – 11 825,21 zł

(16 468 zł + 16 717,66 zł) – 21 360,45 zł = 33 185,66 zł – 21 360,45 zł = 11 825,21 zł

 

 • w kasie – 1130,56 zł

(724,54 zł +1295,02 zł) – 889 zł = 2019,56 zł – 889 zł = 1130,56 zł

 

Stan środków Rady Rodziców na dzień 31.08.2017 r. wynosi 12 955,77 zł.

Sprawozdanie przygotowała Przewodnicząca Rady Rodziców Agnieszka Zielska.

Sprawozdanie zostało zatwierdzone na zebraniu Rady Rodziców w dniu 19 października 2017 roku.


22 maja 2017

Szanowni Państwo,

informujemy, że ze środków Rady Rodziców każda klasa otrzyma na organizację Dnia Dziecka 20 % wpłaconej przez uczniów w roku szkolnym 2016/2017 kwoty. Podstawą obliczenia należnej sumy będzie stan wpłat na dzień 26 maja.

Pieniądze za zakupy będzie można odebrać w sekretariacie szkoły, po przedstawieniu opłaconej już faktury od dnia 1 czerwca.

Nagrody na konkursy organizowane w tym dniu w szkole zostaną zakupione ze środków pozyskanych od sponsora.

Szczegółowe informacje można uzyskać u przewodniczącej Rady Rodziców oraz u przedstawicieli poszczególnych klas.


22 marca 2017

Środki wpłacane przez rodziców na Radę Rodziców w roku szkolnym 2016/2017, wróciły bezpośrednio do dzieci (do dnia 22.03.2017 r.)         w następującej formie.

Zakupiono:

– słodycze dla wszystkich uczniów z okazji Dnia Chłopca
– nagrody na Dzień Pluszowego Misia
– słodycze dla wszystkich uczniów z okazji Mikołajek
– słodycze na konkurs z języka angielskiego
– słodycze, nagrody i gadżety na konkursy na Zabawę Karnawałową
– upominki w konkursie piosenki “Zima, zima, zima…”
– słodycze i nagrody na Dzień Matematyki
– upominki na konkurs recytatorski
– słodycze dla wszystkich uczniów z okazji pierwszego dnia wiosny
– słodycze i nagrody na konkurs piosenki Wiosenalia

Opłacono:

– przejazd uczniów na Festiwal Nauki Małego Człowieka
– przejazd uczennic na Mistrzostwa Powiatu Nowodworskiego w koszykówce dziewcząt Szkół Gimnazjalnych.

Środki Rady Rodziców wydatkowano również na:

– druki KP do wpłat

– wiązankę kwiatów, którą delegacja uczniów złożyła na cmentarzu w Palmirach

– stronę internetową (opłacenie serwera)

– kwiaty na Dzień Nauczyciela od rodziców (wręczali przedstawiciele rodziców)

– kwiaty na Dzień Nauczyciela od uczniów (wręczali przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego)

– naczynia jednorazowe, ręczniki papierowe, serwetki, wodę, kawę, herbatę, cukier itp. na Kiermasz Świąteczny

– wieniec od uczniów i rodziców na pogrzeb Pani Agaty Lech, nauczycielki w oddziale przedszkolnym

– pompkę do pompowania balonów

Rachunki i rozliczenia do wglądu u Pani Agnieszki Zielskiej – Przewodniczącej Rady Rodziców oraz na stronie internetowej szkoły, w zakładce Rady Rodziców.

 


10 marca 2017

Rada Rodziców przypomina, że na początku roku szkolnego  przyjęto ustalenie, iż dzieci, za które nie dokonano wpłat na RR nie będą otrzymywać nagród zakupionych ze środków wpłacanych przez rodziców.

Tacy uczniowie mogą  być obdarowani jedynie  gadżetami  przekazanymi  bezpłatnie przez  darczyńców  (np. długopisy, odblaski, smycze).

Wpłaty na Radę Rodziców można dokonać w sekretariacie szkoły, u przewodniczącej rady lub bezpośrednio na konto rady: Bank Spółdzielczy Łomianki Odział Czosnów 71 8009 1046 0009 3190 5002 0101.

 


02 lutego 2017

Ze sprzedaży ozdób świątecznych oraz ciast podczas Kiermaszu Świątecznego uzyskaliśmy 3924,75 zł. Kwota ta zostanie przeznaczona na rozbudowę szkolnego placu zabaw. Serdecznie dziękujemy wszystkim za zaangażowanie i pomoc w organizacji Kiermaszu.