MENU AKTUALNOŚCI

10 marca 2017

Rada Rodziców przypomina, że na początku roku szkolnego  przyjęto ustalenie, iż dzieci, za które nie dokonano wpłat na RR nie będą otrzymywać nagród zakupionych ze środków wpłacanych przez rodziców.

Tacy uczniowie mogą  być obdarowani jedynie  gadżetami  przekazanymi  bezpłatnie przez  darczyńców  (np. długopisy, odblaski, smycze).

Wpłaty na Radę Rodziców można dokonać w sekretariacie szkoły, u przewodniczącej rady lub bezpośrednio na konto rady: Bank Spółdzielczy Łomianki Odział Czosnów 71 8009 1046 0009 3190 5002 0101.