MENU AKTUALNOŚCI

22 maja 2017

Szanowni Państwo,

informujemy, że ze środków Rady Rodziców każda klasa otrzyma na organizację Dnia Dziecka 20 % wpłaconej przez uczniów w roku szkolnym 2016/2017 kwoty. Podstawą obliczenia należnej sumy będzie stan wpłat na dzień 26 maja.

Pieniądze za zakupy będzie można odebrać w sekretariacie szkoły, po przedstawieniu opłaconej już faktury od dnia 1 czerwca.

Nagrody na konkursy organizowane w tym dniu w szkole zostaną zakupione ze środków pozyskanych od sponsora.

Szczegółowe informacje można uzyskać u przewodniczącej Rady Rodziców oraz u przedstawicieli poszczególnych klas.