MENU AKTUALNOŚCI

Cząstków Mazowiecki, 31.08.2017 r.

 

 

Sprawozdanie finansowe Rady Rodziców za rok szkolny 2016/2017

(obejmuje okres od 01.09.2016 r. do 31.08.2017 r.)

 

Stan środków na dzień 01.09.2016 r. (bilans otwarcia):

na koncie bankowym – 16 468 zł (stan na dzień 01.09.2016 r.)

w kasie – 724,54 zł

            WPŁYWY

na konto bankowe:

 

 •  3,95 zł    kapitalizacja odsetek
 • 363,60 zł    darowizna ubezpieczyciela
 • 3455 zł    wpłaty rodziców
 • 1500 zł    darowizny na organizację konkursu na “Uczniowski Eksperyment Fizyczny”
 • 1520 zł    darowizny na rzecz szkoły (do dyspozycji dyrekcji)
 • 500,01 zł    darowizna na organizację Dnia Dziecka, LGD stowarzyszenie “Między Wisłą  a Kampinosem”
 • 1042 zł    darowizna, firma MAVI
 •   3636 zł    wpłata na ubezpieczenie uczniów
 • 4497,10 zł Kiermasz Świąteczny
 • 200 zł    darowizna na pomoce dydaktyczne dla poradni psychologiczno-pedagogicznej

 

razem 16 717,66 zł

do kasy:

 • 1135 zł   wpłaty rodziców
 • 160 zł   darowizna SKORP
 • 0,02 zł   zwrot do faktury nr F14/2016/2017

razem 1295,02 zł

 

            WYDATKI

z konta bankowego:

 

 • 154,83 zł    prowadzenie konta, prowizje, przelewy, podatek
 • 130 zł    hosting, KP
 • 401,72 zł    zakup książek na nagrody na zakończenie roku szkolnego
 • 1473,97 zł    nagrody na konkurs “Uczniowski Eksperyment Fizyczny”
 • 3636 zł   opłata za ubezpieczenie uczniów
 • 330 zł   kwiaty
 • 96,97 zł   poczęstunek na koncert
 • 624,82 zł   artykuły plastyczne dla uczniów
 • 2110,37 zł   Zabawa Karnawałowa, Dzień Dziecka
 • 1502,62 zł Dzień Chłopca, Nauczyciela, Pluszowego Misia, Mikołajki, konkurs jęz. ang.

Dzień Kobiet, Wiosenalia, Dzień Matematyki, Dzień Języków Obcych,

 • 572,35 zł   materiały na Kiermasz Świąteczny
 •   167,43 zł   naczynia jednorazowe na kiermasz
 • 448,37 zł    rolety do sali nr 2
 • 331 zł   wyjazd gimnazjalistów na zawody i Festiwal Małego Człowieka
 • 200 zł   darowizna na pomoce dydaktyczne (poradnia)
 • 9180 zł   modernizacja placu zabaw

 

 razem 21 360,45 zł

z kasy:

 •     889 zł   podstawa pod sztandar, pokrowiec

 

 

 

 

            Stan środków na dzień 31.08.2017 r.

 • na koncie bankowym – 11 825,21 zł

(16 468 zł + 16 717,66 zł) – 21 360,45 zł = 33 185,66 zł – 21 360,45 zł = 11 825,21 zł

 

 • w kasie – 1130,56 zł

(724,54 zł +1295,02 zł) – 889 zł = 2019,56 zł – 889 zł = 1130,56 zł

 

Stan środków Rady Rodziców na dzień 31.08.2017 r. wynosi 12 955,77 zł.

Sprawozdanie przygotowała Przewodnicząca Rady Rodziców Agnieszka Zielska.

Sprawozdanie zostało zatwierdzone na zebraniu Rady Rodziców w dniu 19 października 2017 roku.