MENU AKTUALNOŚCI

13 września 2018

Cząstków Mazowiecki, 01.09.2018 r.

 

 

Sprawozdanie finansowe Rady Rodziców za rok szkolny 2017/2018

(obejmuje okres od 01.09.2017 r. do 31.08.2018 r.)

 

Stan środków na dzień 01.09.2017 r. (bilans otwarcia):

na koncie bankowym – 11 825,21 zł

w kasie – 1 130,56 zł

 

WPŁYWY

 

na konto bankowe:

 

 • 2,18 zł    kapitalizacja odsetek
 •      300 zł    darowizna ubezpieczyciela
 • 5237 zł    wpłaty rodziców
 • 1000 zł    darowizny na organizację konkursu na “Uczniowski Eksperyment Fizyczny”
 •   887 zł    darowizny na rzecz szkoły (do dyspozycji dyrekcji)
 •       800 zł    darowizna na warsztaty bębniarskie
 • 1052,75 zł darowizna, firma MAVI
 • 2992 zł    wpłata na ubezpieczenie uczniów

 

 

razem 12 270,93 zł

   

 

WYDATKI

 

 

 • 152,48 zł    prowadzenie konta, prowizje, przelewy, podatek
 • 123 zł    hosting
 •      500 zł    zakup książek na nagrody na zakończenie roku szkolnego
 • 1090,86 zł    nagrody na konkurs “Uczniowski Eksperyment Fizyczny”
 • 2992 zł   opłata za ubezpieczenie uczniów
 • 100 zł   kwiaty
 • 912,87 zł   Dzień Chłopca, Nauczyciela, Mikołajki, Wiosenalia, Zabawa Karnawałowa,
 •    2300 zł    rolety do sali informatycznej i gab. pielęgniarki
 • 466,4 zł   wyjazd gimnazjalistów na warsztaty Boscha i Festiwal Małego Człowieka
 • 4649,4 zł   modernizacja placu zabaw
 • 800 zł warsztaty bębniarskie
 • 83,85 zł uzupełnienie apteczek
 • 731,06 zł nagrody w konkursach o Narutowiczu, z j. angielskiego, na logo szkoły, filmowym, „Nie nałogom”, Spartakiada Najmłodszych
 • 81,47 zł materiały biurowe
 • 1319,09 zł narty letnie, kółka do wózków, okleiny samoprzylepne, chusta trójkątna, drążki, pachołki, piłki z pianki
 • 786,98 zł zakończenie roku szkolnego

 

 razem 17 089,46 zł

 

 

 

 

Stan środków na dzień 31.08.2018 r.

 

 • na koncie bankowym – 8 137,24zł

(11 825,21 zł + 12 270,93 zł) – 17 089,46 zł = 24 096,14 zł – 17 089,46 zł = 7 006,68 zł

 

 • środki z kasy (wpłacone na konto bankowe rady) – 1 130,56 zł

 

 

 

Stan środków Rady Rodziców na koncie bankowym na dzień 31.08.2018 r. wynosi 8 137,24 zł.

 

 

Sprawozdanie przygotowała Przewodnicząca Rady Rodziców Agnieszka Zielska.