MENU AKTUALNOŚCI

18 września 2012

Zachęcamy Państwa do współpracy z Radą Rodziców. Swoje spostrzeżenia i uwagi mogą Państwo kierować do nas osobiście lub poprzez przedstawicieli poszczególnych klas. Do Państwa dyspozycji jest również adres poczty internetowej Rady Rodziców.

rrodzicow@op.pl