MENU AKTUALNOŚCI

19 listopada 2018

 

Wpłaty na Radę Rodziców można dokonywać na podany niżej numer konta:

Bank Spółdzielczy Łomianki Odział Czosnów

71 8009 1046 0009 3190 5002 0101

Rada Rodziców w Szkole Podstawowej w Cząstkowie Mazowieckim

 

Wpłaty przyjmuje również sekretarz szkoły pani Henryka Witecka oraz przewodnicząca Rady Rodziców pani Ewa Wójcik.

Podczas zebrań rodziców składki na Radę Rodziców można wpłacać u przedstawicieli do rady z poszczególnych klas.