MENU AKTUALNOŚCI

19 listopada 2018

Plan pracy Rady Rodziców w Szkole Podstawowej

           w Cząstkowie Mazowieckim w roku szkolnym 2018/2019

 

 1. Wybory do Rad Oddziałowych i Rady Rodziców 2018/2019.
 2. Opracowanie i zatwierdzenie planu pracy Rady Rodziców na rok szkolny 2018/2019.
 3. Opracowanie i zatwierdzenie planu finansowego Rady Rodziców na rok szkolny 2018/2019.
 4. Zatwierdzenie Planu Wychowawczo – Profilaktycznego na rok szkolny 2018/2019.
 5. Pozyskiwanie środków na zaplanowane działania rady.
 6. Nadzór i prowadzenie strony internetowej rady.
 7. Wspieranie działalności Samorządu Uczniowskiego.
 8. Bieżący nadzór nad gospodarką finansową rady.
 9. Pomoc w organizacji imprez szkolnych.
 10. Finansowe wsparcie przy zakupie nagród na konkursy szkolne.
 11. Pomoc przedstawicieli Rady Rodziców w pracach na rzecz szkoły. Zachęcanie pozostałych rodziców do współpracy.
 12. Udział przedstawicieli Rady Rodziców w posiedzeniach Rady Pedagogicznej.
 13. Przedstawianie opinii i problemów zgłaszanych przez rodziców Dyrekcji i Radzie Pedagogicznej.
 14. Zakup nagród książkowych dla uczniów na zakończenie roku szkolnego.
 15. Reprezentowanie interesów Uczniów i Rodziców przed władzami gminy.
 16. Reprezentowanie ogółu rodziców w kontaktach z władzami oświatowymi, organem prowadzącym oraz innymi partnerami.
 17. Nadzór nad gospodarką finansową Rady, sprawozdanie końcowe z realizacji budżetu.
 18. Zebranie sprawozdawcze.

 

 

Plan Pracy Rady Rodziców na rok szkolny 2018/2019 został zatwierdzony na posiedzeniu Rady Rodziców w dniu 26 września 2018 r. i obowiązuje z dniem podpisania.