MENU AKTUALNOŚCI

26 listopada 2016

kiermasz


25 października 2016

Szanowni Państwo,

Bardzo serdecznie dziękuję za dokonane do tej pory wpłaty na fundusz Rady Rodziców. Zebrane środki przeznaczane są na organizację wszystkich imprez szkolnych (Mikołajki, Zabawa Karnawałowa, Wiosenalia, Dzień Dziecka, Dzień Rodziny itp.), zakup słodyczy dla dzieci, nagrody w konkursach i zakończenie roku szkolnego czy przejazdy gimnazjalistów na warsztaty i pikniki naukowe.

Bardzo proszę pozostałych rodziców o dokonanie wpłat. Przypominam równocześnie, iż członkowie Rady Rodziców ustalili, że dzieci, za które nie dokonano wpłat na RR nie będą otrzymywać nagród zakupionych ze środków wpłacanych przez rodziców. Otrzymają natomiast nagrody przekazane bezpłatnie od darczyńców np. długopis, odblask, smycz.

Przygotowujemy się do organizacji Kiermaszu Świątecznego, który odbędzie się 2 grudnia. Bardzo proszę wszystkich rodziców o pomoc i zaangażowanie w wykonanie ozdób świątecznych. Każda pomoc jest mile widziana.

Proszę o zgłoszenia bezpośrednio do mnie-numer telefonu dostępny w sekretariacie szkoły, przez przedstawicieli klas lub pocztę elektroniczną: rrodzicow@op.pl

Agnieszka Zielska

Przewodnicząca Rady Rodziców


20 września 2016

Cząstków Mazowiecki, 31.08.2016 r.

Sprawozdanie finansowe Rady Rodziców za rok szkolny 2015/2016

( obejmuje okres od 31.07.2015 r. do 31.08.2016 r.)

Stan środków na dzień 31.07.2015 r. (bilans otwarcia):

na koncie bankowym – 13 723,47 (wyciąg bankowy nr 38 z dnia 31.07.2015 r.)

w kasie – 724,54

WPŁYWY

na konto bankowe:

 • 3,26 zł kapitalizacja odsetek
 • 742,56darowizna ubezpieczyciela
 • 3865 zł wpłaty rodziców
 • 900 zł darowizny na organizację konkursu na “Uczniowski Eksperyment Fizyczny”
 • 2190 zł darowizny na rzecz szkoły (do dyspozycji dyrekcji)
 • 504,95 zł darowizna na organizację Dnia Dziecka, LGD stowarzyszenie “Między Wisłą a Kampinosem
 • 1298,25darowizna, firma MAVI
 • 3094 zł wpłata na ubezpieczenie uczniów
 • 6385,2 zł darowizny na zakup mebli dla uczniów

razem 18 983,22 zł

WYDATKI

z konta bankowego:

 • 170,7 zł prowadzenie konta, prowizje, przelewy, podatek
 • 123 zł hosting
 • 475,66 zł zakup książek na nagrody na zakończenie roku szkolnego
 • 899,62 zł nagrody na konkurs “Uczniowski Eksperyment Fizyczny”
 • 3094 zł opłata za ubezpieczenie uczniów
 • 120 zł kwiaty
 • 92,84 zł wieczór muzyczny
 • 455,45 zł Mikołajki
 • 199,9 zł zabawa karnawałowa
 • 979,17 zł Dzień Chłopca, Nauczyciela, Pluszowego Misia, Tydzień Języków, Dzień Kobiet,Wiosenalia, Dzień Rodziny    
 • 929,62 zł Dzień Dziecka
 • 6 383,45 zł meble do sal 3i 4 (sponsorzy)
 • 700,11 zł ekran, rolety, farby
 • 750 zł wyjazd gimnazjalistów na warsztaty
 • 832,23 zł gry do biblioteki
 • 32,94 zł materiały biurowe

razem 16 238,69 zł

Stan środków na dzień 31.08.2016 r.

 • na koncie bankowym – 16 468( 13 723,47 + 18 983,22 zł) – 16 238,69zł = 32 706,69 zł – 16 238,69 zł = 16 468
 • w kasie – 724,54 zł.                                                                                                                                                                                              Stan środków Rady Rodziców na dzień 31.08.2016 r. wynosi 17 192,54 zł.

Sprawozdanie przygotowała Przewodnicząca Rady Rodziców Agnieszka Zielska.