MENU AKTUALNOŚCI

19 czerwca 2019


Data publikacji 13.06.2019
Materiały Ministerstwa Edukacji Narodwej

Zajęcia w szkołach kończą się 19 czerwca – MEN

Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski podpisał rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego, zgodnie z którym uczniowie odbiorą świadectwa w środę 19 czerwca. Będzie to ostatni dzień zajęć dydaktyczno-wychowawczych w tym roku szkolnym.

Utrzymana jest nadal zasada, że każdego roku zajęcia w szkołach będą się kończyły w najbliższy piątek po 20 czerwca. Wprowadzono natomiast przepis szczegółowy, który stanowi, że jeżeli przed tym piątkiem będzie dzień ustawowo wolny od pracy, to zajęcia w szkołach skończą się w środę. Tak jak w tym roku.

Wakacje, tak jak dotychczas będą trwały do 31 sierpnia. Rok szkolny rozpocznie się 1 września. W tym roku kalendarzowym uczniowie pójdą do szkoły 2 września, ponieważ 1 września wypada w niedzielę.

 

Wiecej informacji na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej 0raz na:

http://www.kuratorium.waw.pl/pl/informacje/aktualnosci/13839,Zajecia-w-szkolach-koncza-sie-19-czerwca-MEN.html


13 czerwca 2019


11 czerwca 2019

Szanowni Państwo,

zakończenie roku szkolnego planowane jest na środę 19 czerwca 2019 r.

zgodnie z poniższym harmonogramem:

godz. 9.00- 11.30  – klasy IV-VIII i klasa III gimnazjum;

godz. 12.00- 13.30 – klasy I-III.

Uczniów obowiązuje strój galowy.

Świetlica szkolna pracuje bez zmian w godz. 7.15-16.30.

Dowożenie: rano- bez zmian 7.20; po uroczystościach  godz. 13.30.

Jednocześnie informuję, że cały czas czekamy na podpisanie przez Ministra Edukacji Narodowej, potwierdzającego ten termin,  rozporządzenia.

 

We wtorek 18  czerwca 2019 r. zajęcia zgodnie z planem.

Dowożenie i  świetlica bez zmian.

Istnieje możliwość uczestniczenia w uroczystym zakończeniu roku katechetycznego  w kościele parafialnym.

Wypełnioną   deklarację należy  przekazać  wychowawcy  do piątku.

——————————————————————————————————————————–

Wyrażam życzenie, aby moje dziecko

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………    ucz. kl. ………

dnia 18.06.2019 r. w godz. 10.30-11.30

* uczestniczyło  w uroczystym zakończeniu roku katechetycznego Kościele Parafialnym    w Cząstkowie Maz. (zapewniona opieka nauczyciela);

* pozostało w szkole pod opieką nauczyciela.

……………………………………………………………….

(podpis rodziców)

*Proszę wybrać i podkreślić właściwe


06 czerwca 2019

Obowiązek Informacyjny

„Informujemy, że  Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Szkołę Podstawową im. Prezydenta Gabriela Narutowicza w Cząstkowie Mazowieckim,  jako Administratora danych, w celu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz. Twoje dane będziemy przechowywać do czasu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz i wygaśnięcia ewentualnych roszczeń z nią związanych. Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jeżeli tego nie zrobisz nie będziemy mogli się z Tobą skontaktować, a tym samym – załatwić sprawy, w której się z nami kontaktujesz.