MENU AKTUALNOŚCI

15 lutego 2019

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2019-2020

Rekrutacja  do oddziału przedszkolnego

realizującego roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne dla dzieci  6-letnich (rocznik 2013)

odbywa się na podstawie:

Wniosku  o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej na terenie Gminy Czosnów 

Rok szkolny 2019/2020

Termin składania wniosków:  25.02 -08. 03. 2019 r.

Rekrutacja  do klasy pierwszej szkoły podstawowej

odbywa się na podstawie:

       – Zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej szkoły obwodowej   na rok szkolny 2019/2020.                                                                                                                                                                                                    

Termin składania zgłoszeń   do 29.03.2019 r. włącznie 

lub

Wniosku  o przyjęcie dziecka  spoza obwodu  do klasy pierwszej na rok szkolny 2019/2020 .

Termin składania wniosków: 01-12.04.2019 r.

Druki  można pobrać  ze strony www.zspczstkow.prohost.pl  zakładka Rekrutacja  oraz w sekretariacie szkoły.

Uzupełnione dokumenty przyjmuje  sekretariat szkoły od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-14.30.