MENU AKTUALNOŚCI

Półkolonia dla uczniów z klas I-VIII i IIIg gminy Czosnów.
Termin wypoczynku: 24.06.2019- 05.07.2019
Adres wypoczynku : Szkoła Podstawowa w Kazuniu Polskim
dla uczestników dowożonych i odbieranych przez rodziców w godz. 8.00 – 16.00
dla uczestników dowożonych i odwożonych autokarem szkolnym w godz. 9.00-14.00
W trakcie trwania półkolonii zaplanowano codziennie: wycieczki ( np. na basen, salę zabaw, kręgle, kino itp.), zajęcia sportowe, zajęcia plastyczno-dekoratorskie, komputerowe, biblioteczne, filmowe itp. Szczegółowy program zostanie podany w późniejszym terminie.
Uczestnicy w trakcie trwania półkolonii mogą korzystać z obiadów (płatnych).
Dokumenty uczestnika wypoczynku są do pobrania w sekretariacie szkoły lub u p. Anny Szmulkowskiej w dniach 31 maja -7 czerwca 2019r.
Termin składania kompletu dokumentów upływa 7 czerwca 2019r.
Dokumenty proszę składać w sekretariacie szkoły lub u p. Anny Szmulkowskiej.
Opiekunami z naszej szkoły będą: p. M. Więckowska i p. A. Szmulkowska
Więcej informacji udziela p. A. Szmulkowska.