MENU AKTUALNOŚCI

11 czerwca 2019

Szanowni Państwo,

zakończenie roku szkolnego planowane jest na środę 19 czerwca 2019 r.

zgodnie z poniższym harmonogramem:

godz. 9.00- 11.30  – klasy IV-VIII i klasa III gimnazjum;

godz. 12.00- 13.30 – klasy I-III.

Uczniów obowiązuje strój galowy.

Świetlica szkolna pracuje bez zmian w godz. 7.15-16.30.

Dowożenie: rano- bez zmian 7.20; po uroczystościach  godz. 13.30.

Jednocześnie informuję, że cały czas czekamy na podpisanie przez Ministra Edukacji Narodowej, potwierdzającego ten termin,  rozporządzenia.

 

We wtorek 18  czerwca 2019 r. zajęcia zgodnie z planem.

Dowożenie i  świetlica bez zmian.

Istnieje możliwość uczestniczenia w uroczystym zakończeniu roku katechetycznego  w kościele parafialnym.

Wypełnioną   deklarację należy  przekazać  wychowawcy  do piątku.

——————————————————————————————————————————–

Wyrażam życzenie, aby moje dziecko

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………    ucz. kl. ………

dnia 18.06.2019 r. w godz. 10.30-11.30

* uczestniczyło  w uroczystym zakończeniu roku katechetycznego Kościele Parafialnym    w Cząstkowie Maz. (zapewniona opieka nauczyciela);

* pozostało w szkole pod opieką nauczyciela.

……………………………………………………………….

(podpis rodziców)

*Proszę wybrać i podkreślić właściwe