MENU AKTUALNOŚCI

01 września 2016

 1. Statut 2017 r.
 1. przedmiotowy system oceniania
 • język polski IV-VI
 • język polski  I-III gimnazjum
 • język angielski IV-VI,
 • Język angielski I-III gimnazjum
 • język rosyjski     
 • matematyka IV-VI
 • matematyka I-III
 • muzyka IV- VI, I-III gimnazjum,
 • przyroda IV-VI
 • plastyka IV
 • plastyka SP
 • plastyka G
 • biologia I-III gimnazjum
 • Fizyka I-III gimnazjum
 • etyka I-VI
 • historia     
 • geografia I-III gimnazjum     
 • chemia I-III gimnazjum
 • wychowanie fizyczne kl. IV-VI
 • zajęcia komputerowe kl. I SP
 • zajęcia komputerowe kl. IV-VI
 • informatyka kl. II-III gimnazjum
 • zajęcia techniczne
 • zajęcia artystyczne