MENU AKTUALNOŚCI

01 września 2016

SAMORZĄD UCZNIOWSKI NA ROK SZKOLNY  2018/2019.

Przewodniczący:

 Franciszek Zielski

Członkowie:

 Julia Trzaska

Sebastian Fijałkowski

Oliwia Wysocka

Aniela Choroś

Przedstawiciele klas IV-VIII i III gimnazjum

Opiekunowie samorządu

Ewelina Wójcikowska

Marta Więckowska

Sylwia Kuczborska