MENU AKTUALNOŚCI

01 września 2016

Lista nauczycieli z naszej szkoły 2018/2019:

 • p. Edyta Bielecka- dyrektor Szkoły Podstawowej w Cząstkowie Mazowieckim
 • p. Edyta Bielecka – język polski (SP)
 • p. Magda Czajkowska – nauczanie wczesnoszkolne. informatyka, technika (SP) wychowawstwo kl. I (SP)
 • p. Katarzyna Korczewska – nauczanie wczesnoszkolne; wychowawstwo kl. II(SP),                   język polski (SP), j. angielski (SP).
 • p. Anna Szmulkowska – nauczanie wczesnoszkolne; wycowawstwo kl. III (SP), logopeda
 • p. Beata Górecka – matematyka (SP, G), zajęcia techniczne, wdż (SP); wychowawstwo       kl. IV (SP)
 • (p. Anna Nienałtowska – wychowawstwo kl.V; j. angielski (SP, G), j. rosyjski (G), biblioteka) – zwolnienie lekarskie
 • p. Karolina Bartold – wychowawstwo kl. VI; przyroda (SP); biologia, chemia, edb (G)
 • p. Ewelina Wójcikowska  – wychowawstwo kl. VII; j. polski (SP),(G),
 • p. Małgorzata Trojanowska – geografia, historia, doradztwo zawodowe (SP, G); WOS (G) wychowawstwo kl .VIII.
 • p. Tomasz Bielecki – wychowanie fizyczne (SP, G); wychowawstwo kl. III (G).
 • p. Barbara Dreszler – plastyka (G);świetlica; zajęcia artystyczne (G)
 • p. Małgorzata Kosewska – religia(SP, G), biblioteka.
 • p. Jadwiga Kowalska – j. angielski (SP).
 • p. Dariusz Wasilko – zajęcia  umuzykalniące.
 • p. Mirosław Łoś – wychowawstwo kl. V: matematyka (SP), fizyka (SP,G);
 • p. Marta Więckowska – wychowanie fizyczne (SP), informatyka (SP, G),,
 • p. Barbara Kosin – biblioteka.
 • p. Jarzy Burdzy – muzyka (SP)
 • p. Bartosz Petruszenko – nauczyciel wspomagający.
 • p. Sylwia Kuczborska – nauczyciel wspomagający,
 • p. Daniel Nazarowicz – nauczyciel wspomagający.
 • p. Krystian Buszta – j. angielski kl. VII,VIII, IIIG.
 • p. Iwona Kuśnierowska – j. rosyjski kl. VII,VIII,IIIG.

Oznaczenia:
(SP) – Szkoła podstawowa;
(G) – Oddział Gimnazjum;