MENU AKTUALNOŚCI

01 września 2016

Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020

Rekrutacja  do oddziału przedszkolnego

realizującego roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne

dla dzieci  6-letnich (rocznik 2013)

odbywa się na podstawie:

– Wniosku  o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej na terenie Gminy Czosnów 

Rok szkolny 2019/2020

Termin składania wniosków:  25.02 -08. 03. 2019 r.

Rekrutacja  do klasy pierwszej szkoły podstawowej

odbywa się na podstawie:

– Zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej szkoły obwodowej   na rok szkolny 2019/2020;                                                                                                                                                                                                                   

Termin składania zgłoszeń   do 29.03.2019 r. włącznie lub

– Wniosku  o przyjęcie dziecka  spoza obwodu  do klasy pierwszej na rok szkolny 2019/2020 .

Termin składania wniosków: 01-12.04.2019 r.

  1. Zarządzenie nr.6

2. Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego.

3. Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej

4. Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej.