MENU AKTUALNOŚCI

29 marca 2019

W związku z Rekolekcjami Wielkopostnymi w Kościele Parafialnym w Cząstkowie Maz., zajęcia w szkole w dniach 01-03 kwietnia 2019 r., będą się odbywały do godziny:

– 10.30 – klasy I-V;

– 11.30 – klasy VI-VIII oraz III gimnazjum.

W godz. 10.30 – 11.30 dzieci z klas I-V będą mogły, pod opieką nauczyciela, uczestniczyć w Rekolekcjach. Wyjście ze szkoły o godz. 10.20, powrót do świetlicy ok. 11.40.

Istnieje możliwość odebrania dziecka bezpośrednio z kościoła lub samodzielny powrót dziecka do domu.

W godz. 11.45 – 12.45 uczniowie z klas VI-VIII oraz III gimnazjum będą mogli, pod opieką nauczyciela, uczestniczyć w Rekolekcjach. Wyjście ze szkoły o godz. 11.30.

W tych dniach odwołane są wszystkie popołudniowe zajęcia organizowane przez szkołę.

W czasie Rekolekcji:

– świetlica pracuje zgodnie z planem od godz. 7.15 do 16.30,

– dowożenie poranne bez zmian, popołudniowe tylko o godz. 13.00,

– obiady – bez zmian.


29 marca 2019


25 marca 2019


17 marca 2019


14 marca 2019